Scouting op maat

De kosten van scouting (lidgeld, uniform, weekends, kampen, etc.) zijn niet altijd even haalbaar voor elke ouder. Hiervoor is ‘Scouting op maat’ opgericht.
Dit is een fonds, opgericht vanuit de nationale leiding, dat tegemoetkomt aan de kosten van de scouting. Dit is voor wie er financieel minder ademruimte is.
Hier vindt u de link naar de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen